WEEGSERVICE

Webshop » * GELDCONTROLE » EEN VALS BILJET?

WAT TE DOEN...?
... BIJ HET ONTVANGEN VAN VALSE EUROBILJETTEN?


Iedereen, en specifiek banken en winkeliers, is verplicht nagemaakte biljetten in te houden en deze biljetten niet meer uit te geven.

Heeft een bank of winkelier te maken met een verdacht bankbiljet, dan mag dit niet meer worden uitgegeven en dient het biljet aan de bevoegde instanties te worden overhandigd (in de meeste lidstaten van de EU is dat de politie).

Het in bezit hebben, teruggeven of aanbieden van een bankbiljet waarvan men weet dat het niet echt is, is een strafbaar feit. Winkeliers of bankkassiers dienen de klant een bewijs van ontvangst van het verdachte bankbiljet te geven.

Banken, kredietinstellingen en andere instellingen (vb. wisselkantoren) die betrokken zijn bij het verwerken en uitgeven van bankbiljetten en munten aan het publiek als onderdeel van hun beroepsmatige activiteiten, zijn verplicht om alle eurobankbiljetten

waarvan zij menen dat ze nagemaakt zijn, aan de circulatie te onttrekken en aan de bevoegde nationale instanties te doen toekomen. Iedere instelling of organisatie die deze verplichting niet nakomt, is onderhevig aan gepaste en effectieve sancties.


... BIJ EEN VERMOEDEN VAN VALSMUNTERIJ?
Dit vermoeden kan zich voordoen wanneer het u gegeven bankbiljet niet echt is:
- het papier voelt anders aan dan normaal,
- of de gedrukte afbeelding doet valsmunterij vermoeden.
- Vreemd gedrag van de klant die de betaling doet kan eveneens aanleiding tot een vermoeden zijn.

Enkele nuttige tips:
- Controleer of het eurobankbiljet enkele van de hiervoor beschreven beveiligingskenmerken vertoont.
- Beschikt u over een UV-lamp of een infrarood camera, controleer dan de echtheid van het biljet.
- Controleer op meerdere echtheidskenmerken.
- Blijkt uw vermoeden gegrond, zeg de klant dan dat u iets moet nagaan en waarschuw uw leidinggevende of iemand van de beveiligingsdienst.
- Laat de beveiligingsmedewerker of uw leidinggevende de klant te woord staan.
- Zet de bewakingscamera aan, indien aanwezig. Probeer anders het uiterlijk van de klant zo goed mogelijk te onthouden.
- Wacht met het afronden van de transactie.
- Probeer de klant op te houden, maar breng uzelf niet in gevaar.
- Waarschuw de politie.
- Pak het biljet voorzichtig vast om vingerafdrukken intact te laten.
- Geef het verdachte biljet direct aan de beveiligingsmedewerkers, en te zijner tijd aan de bevoegde nationale instanties.

Wat zeker niet te doen!
- Breng uzelf niet in gevaar.
- Laat het in geen geval komen tot een woordenwisseling.
- Geef het verdachte biljet nooit terug aan de klant.
- Probeer de klant niet tegen te houden als hij of zij het pand wil verlaten, ook al gaat dat in tegen uw instructies te wachten tot de politie komt.
- Indien de klant gebruik maakt van een auto, noteer dan het kenteken, merk en type.
- Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst criminaliteitspreventie. Zij helpen u graag.