WEEGSERVICE

Webshop » * KASREGISTERS » EHBO BIJ KASSA'S

EHBO BIJ KASSA'S...

Alvorens contact op te nemen voor een probleem betreffende uw kassa, loont het zeker de moeite volgende items te overlopen. Vindt u hier het antwoord niet op uw vraag, geen nood, contacteer ons gerust met de volgende info:

DE MEEST GESTELDE VRAGEN...
De kassa rekent goed, maar het ticket gaat niet meer vooruit.
Op alle kassa's staat een toets om het ticket aan of uit te zetten.  Wellicht hebt U hierop geduwd. Deze toetsen kunnen zijn (naargelang het model en type): [receipt on/off] [ticket on/off] [ID]...  U kan het ticket opnieuw activeren door (nà het afsluiten van de bewerking) nogmaals op deze toets te drukken.

Ik druk geen ticketjes af, maar de klant wenst er toch eentje.
Druk op (al naargelang type toestel): [subtotaal], [subtot], [subttl], [receipt], [cash] of [ticket na vkp] voor een dubbel van het laatste ticket.

De kassa rekent goed, het ticket gaat vooruit, maar er wordt niets op het papier afgedrukt.
2 mogelijke oorzaken:
Wanneer moet ik inkt vervangen?

Het ticket gaat niet meer vooruit en de printer maakt een vreemd geluid.
Er is een defect of er is een vreemd voorwerp in de printer gedraaid. Neem contact op.

Ik ruik brandlucht.
Onmiddellijk de stekker uittrekken en contact opnemen.

Er worden vreemde tekens op het papier afgedrukt.
Het geheugen van de kassa is corrupt.  Ofwel komt dit door storingen op het elektriciteitsnet, korte stroomuitvallen, een slechte back-up-accu, ...  Neem contact op.

Op welke toets ik ook duw, er gebeurt niets.
Als u echt niets hoort bij het intikken, zijn er klavierfouten (kortgesloten contacten).  Meestal is dit te wijten aan vochtindringing. Neem contact op.

Ik hoor een constante fluittoon, niet weg te werken met de [C]-toets (of [CLEAR]).
Waarschijnlijk werd aan het slot gedraaid, vooraleer een bewerking volledig af te werken. Ga terug naar de laatst gebruikte sleutelstand, druk op [C] en werd de bewerking daar afwerken. Dit kan bv door op [cash], [subtotaal], [NS] (naargelang model kassa of de bewerking die niet afgewerkt was) te drukken.

Ik heb een verkeerde bewerking gemaakt, de machine fluit en ik kan op geen enkele manier nog het toestel doen werken.
Bij de meeste toestellen: slot op P of P2, stekker uittrekken, 10 seconden wachten, stekker terug insteken, slot op R (Reg).
Als het toestel nu niet normaal werkt, is er een defect van ernstiger aard. Neem contact op.

De lade gaat niet open (toch hoor ik deze klikken).
Waarschijnlijk zit er iets in de weg achter het schuivend gedeelte van de lade. Dit blokkeert de lade. Probeer de lade manueel te openen (met het klepje achteraan onderaan, of op sommige modellen door de sleutel op het ladefront een kwartslag naar rechts of links te draaien).

Er is geen stroom en ik kan niet meer bij het geld.
Zie vorig item: manueel openen.

Er was geen stroom en nu ben ik gegevens (bv artikels) uit de kassa kwijt. De kassa werkt niet meer.
De kassa moet opnieuw geprogrammeerd worden of het programma moet opnieuw ingelezen worden via de computer.  Eventueel moet de backupbatterij vervangen worden. Neem contact op.

Er is iets misgelopen met de afdruk van mijn Z-totaal.  Kan ik hiervan een kopie afdrukken?
Neen, afdruk Z-resultaat is altijd definitief. Soms kan het helpen de machine uit te schakelen (stekker uittrekken), een nieuwe papierrol te plaatsen en de stekker opnieuw in te steken.  Sommige toestellen zullen het Z-rapport opnieuw printen en dit wissen op het einde. Dit werkt enkel vooraleer het Z-rapport volledig werd afgedrukt.

Wat is het verschil tussen X / X2 / Z / Z2?
De Z- en Z2-rapporten moeten op vaste tijdstippen afgedrukt worden: dagelijks, maandelijks, ... met steeds dezelfde interval.

Welke kassadocumenten moet ik bewaren?
Minimum een dagelijks Z-rapport. Dit om de omzet te bewijzen aan de hand van de kassa. De resultaten moeten dagelijks ingeschreven worden in het kasdagboek. Let erop dat de nummering doorloopt en gooi geen rapporten weg. Maak slechts 1 Z-rapport per dag.
    collage-kassa-75