WEEGSERVICE

Webshop » * GELDCONTROLE » TIPS GELDCONTROLE


HOE HERKENT U VALS GELD?

TIPS MET DANK AAN POLITIEZONE VLAS    

Kortrijk - Kuurne - Lendelede   
E-mail: crimpreventie@pzvlas.be    
Verantwoordelijk uitgever: Stefaan Eeckhout, Oude-Vestingsstraat 2a, Kortrijk

VOELEN
Er is een voelbaar effect gecreëerd aan de voorzijde van het bankbiljet. Dit effect is te vinden, als gevolg van het intaglio drukproces, in de afkortingen van de naam van de Europese Centrale Bank, in de waardecijfers en in de ramen en poorten. Hierbij is speciale aandacht besteed aan de hoogste betaalwaarden zodat blinden en slechtzienden eveneens een onderscheid kunnen maken.
De biljetten zijn tevens op speciaal papier afgedrukt dat katoenvezels bevat. Daardoor voelen ze niet vettig of glad aan en knisperen ze bij het bewegen. Er dient wel opgemerkt dat door ouderdom en slijtage de kenmerken enigszins verloren gaan.

KIJKEN
Het watermerk: In het onbedrukte gedeelte is, aan beide zijden van het biljet, het bouwkundige thema evenals het waardecijfer zichtbaar in de schijn van het licht.
De veiligheidsdraad: de ingewerkte veiligheidsdraad loopt verticaal ten opzichte van het biljet en vertoont in het licht het woord “EURO” evenals de biljetwaarde.
Doorzichtregister: de biljetwaarde is tevens in een bovenhoek in een gebroken afbeelding gedrukt die, in het licht, de volledige waarde vertoont, mede met de andere helft van de gebroken druk aan de keerzijde.

KANTELEN
Foliehologram of zilveroplichtend onderdeel van het biljet: bij de biljetten tot en met 20 euro komt een optisch hologram zichtbaar in de vorm van een streep waarbij de waarde van het biljet en het eurosymbool oplichten bij het kantelen. Tegelijk gebeurt dit ook met twaalf sterren die zichtbaar worden rond de cijfers. Voor de biljetten van 50 euro en hoger lichten in het vierkant de waarde van het biljet samen met het bouwkundig thema, evenals het eurosymbool in puntjes op.
Iriserende streep en inkt met kleuromslag: de verticale iriserende streep is voorzien op de biljetten tot en met 20 euro en toont het eurosymbool alsook de waarde bij het kantelen in het licht. Voor de biljetten van 50 euro en hoger is een waardecijfer in kleurveranderende inkt gedrukt die bij kantelen van rood/paars over olijfgroen tot bruin kleurt.

CONTROLEREN
Microtekst: de waarde van het bankbiljet is meerdere malen afgedrukt op een grootte van 0,8 mm en tegelijk op een grootte van 0,2 mm. Deze waarden zijn met een vergrootglas zuiver en duidelijk leesbaar.
UV-licht: onder de ultraviolette lamp verschijnen in de doffe schijn van het papier, de verwerkte vezels in de fluorescerende kleuren          rood, blauw en groen. Op de voorzijde wordt het blauw van de Europese vlag en de handtekening van de President groen en de sterren kleuren oranje. Op de achterzijde lichten de kaart van Europa, de brug en de waarde van het biljet in éénzelfde kleur op.
Andere controletekenen:
- Onder infrarood licht kan men het rechterdeel van de intaglio of verhoogd drukpatroon evenals het foliehologram onderscheiden.
- In de geld- en betaalautomaten wordt de echtheid magnetisch gecontroleerd.
- En in de centrale bank is er een controlemogelijkheid bijvoorbeeld van twee cijfers van de bankbiljetten.

WELKE HULPMIDDELEN GEBRUIKEN?
Vergrootglas
: controle op microtekst: de microtekst in een eurobiljet is samengesteld uit zeer kleine letters en cijfers die bijzonder scherp gedrukt zijn en enkel duidelijk leesbaar met een vergrootglas. De microtekst wordt op volgende plaatsen in het biljet gedrukt:
1. Het waardecijfer in het woord EYP. (Grieks voor Euro) onderaan op de voorkant van het biljet (donkere letters op een lichte achtergrond);
2. De letters en cijfers in de veiligheidsdraad (lichte letters op een donkere achtergrond);
3. De letters en cijfers naast de rand van het zilverkleurige hologram (lichte letters op een donkere achtergrond).
Vervalste microtekst ziet er met een vergrootglas niet scherp maar wazig uit.
Detector pen: controle van het papier: reageert op de kwaliteit van het papier. Biljetten gemaakt met papiersoorten die wettelijk niet bedoeld zijn om bedrukt te worden, zal de pen herkennen. Trek een streep met de pen op het biljet. Als de streep bruin of donker wordt is het geld vervalst. Het gebruik van de detector pen alleen is zeker niet voldoende om vals geld van echt geld te onderscheiden.
Ultraviolette lamp: controle op fluorescerende kleuren: de fluorescerende kleuren, waarmee alle eurobiljetten zijn bedrukt, lichten sterk op onder ultraviolet licht. Bij het houden van een biljet onder een ultraviolette lamp dient de blauwe Europese vlag en de handtekening van de President groen te worden. De gele sterren in de vlag komen oranje. De landkaart en de brug op de achterkant van het biljet worden groen. De vezels die willekeurig in het biljet verwerkt zijn lichten blauw, rood en groen op. Indien het biljet blauw oplicht is het vals. Alleen op ultraviolet controleren is niet meer voldoende.
Opgelet! Als een echt biljet per ongeluk mee gewassen werd in de wasmachine, kan het blauw worden onder de ultraviolette lamp. Dit komt omdat in sommige wasprodukten witmakers aanwezig zijn.
Infrarood camera: controle op infrarood kenmerken: bij het houden van een echt biljet onder een infrarood camera worden alleen de infrarood kenmerken zichtbaar. Aan de voorzijde wordt alleen het rechtergedeelte van de hologram zichtbaar. Aan de achterzijde van de biljetten tot en met 20 euro blijft alleen de iriserende streep en het rechter biljetnummer zichtbaar. Bij biljetten van 50 euro en meer wordt het serienummer en de waarde zichtbaar.
Vals geld detector: controle op meerdere kenmerken: deze apparaten werken via een combinatie van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder optische, magnetische, fotosensorische en infrarood. Het biljet wordt in een seconde op meerdere kenmerken tegelijk onderzocht. Een geluid- en lichtsignaal geeft aan of het biljet echt of vals is. De detectiemethode is bij ieder apparaat anders en wordt niet specifiek meegedeeld. Vb. €vision

Controleer een biljet niet op één maar op verschillende kenmerken. Voelen, kijken, kantelen, controleren met de juiste hulpmiddelen.
Van belang is dat het biljet langs beide zijden gecontroleerd wordt.

HOE TRAINEN IN HET HERKENNEN VAN VALSE EUROBILJETTEN?
Softwarematige training
: op het internet zijn er meerdere websites te bezichtigen die informatie verstrekken over hoe U een echt van een vals eurobiljet kan onderscheiden.  Een interessante en uitgebreide website is die van de Nederlandsche bank.
(http://www.dnb.nl/echt_of_vals/echt_of_vals.html)
Downloaden: op de website van de Nederlandsche bank is de mogelijkheid voorzien een programma te downloaden om jezelf of je personeel te trainen in het herkennen van valse eurobiljetten.
Meer informatie hieromtrent kan verkregen worden bij de dienst criminaliteitspreventie van de politiezone Vlas.    geldcontrole-tr